Monday, August 4, 2014

Makna Bertuhan

Bismillahirahmanirahim
Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, wal ‘aqibatu lil mutaqin, wa salla Allahu ‘ala Nabiyina Muhammad khatamin Nabiyin wa ‘ala alihi wa shahbihi ajmain, wa ba'du,
 
Berikut makna bertuhan yang penulis dapat dari kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid  semoga bermanfaat ;
Bertuhan berarti ada seorang hamba yang mengambil (menjadikan)  Yang Maha Suci sebagai Tuhan yang dicintainya, dan di-Esa-kannya Tuhan olehnya (hamba) dengan cinta (kasih sayang), takut, harapan, kelapangan, taubat, nazar, ta’at, belajar, tawakal, dll.
Adapun tauhid pada hakikatnya berarti melihat segala  urusan berasal dari Allah ta’ala, memikirkan (memutuskan segala sesuatu) dengan menoleh kepada sebab  (keseimbangan)  dan tidak melihat suatu kebaikan dan kejelekan melainkan berasal dari Allah ta’ala. Maka posisi ini (kedudukan hamba apabila sudah melihat seperti itu) akan berbuah tawakal (berserah diri kepada Allah swt), dan meninggalkan pengaduan  terhadap (sebuah kejadian, kehinaan , keridha’an) dari Allah swt, melainkan hanya dengan penerimaan (sikap tunduk, patuh, penghormatan, dan penyerahan) atas hukum (putusan) dari Allah swt. Wallahu'alam.
Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Daftar Pustaka

- Syeikh Taqiyudin, Ahmad bin Ali Al-Muqarizi. Wafat : 845H. Nama Kitab :Tajrid At-Tauhid Al-Mufid.  


No comments:

Post a Comment