Skip to main content

Do'a Ketika Mengharapkan Keluarga Yang Bahagia
Gambar dari Agoeng @  pixabay
Bismillahirahmanirrahim,
Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Alhamdulillahiladzi laa ilaha illa Huwa Rahmanurhim, Allahumma salli 'alaa Sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa alihi washahbihi wa sallam. Ama ba'du.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga tercurah bagi junjunan alam panutan kita semua Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'in dan semoga termasuk kita umatnya yang selalu tunduk dan patuh pada ajarannya, amin.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin berbagi sebuah do'a yang diajarkan Rasulullah saw, kebetulan do'a tersebut adalah sebuah do'a yang sedang penulis panjatkan, tak ubahnya seperti manusia lainnya penulis pun memiliki problematika kehidupan,semoga selain bisa bermanfaat bagi pribadi penulis pun bisa bermanfaat bagi pembaca sekalian, amin, berikut do'anya :اللهُمَّ اجعَل سَرِيرَتِى خَيرًا مِن عَلى نِيَتِى وَاجعَل عَلَى نِيَتِى صَالِحَةً, اللهُمَّ  إِنِّى أَسئَلُكَ مِن صَالِحِ مَاتُوتِى النَّاسَ مِنَ المَالِ وَ أَهلِى وَ الوَلَدِ غَيرِ الضَالِ وَ المُضَالِ
Alla>hummaj’al sari>rati> khairan min ‘ala>niyati> waj’al ‘ala> niyati> s}a>lihatan, Alla>humma inni> as’aluka min s}a>lihi ma> tu>ti>n na>sa minal ma>li wa ahli> wal waladi gairil d}a>li wal mud}a>li

Wahai Allah, semoga Engkau menjadikan apa yang ada dalam batinku lebih baik dibandingkan dengan apa yang ada dalam lahirku, dan semoga Engkau menjadikan apa yang ada dalam lahirku berada dalam keshalehan, Wahai Allah, aku memohon kepada-Mu kemaslahatan atas apa yang telah Engkau berikan kepada orang-orang baik itu harta, keluarga, dan anak-anak yang tidak sesat dan tidak menyesatkan. (H.R. At-Tirmidzi 3586 dari Umar bin Khattab). 

Demikian, semoga dapat bermanfaat. 

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.


Daftar Pustaka :


Abdullah, H.E. 1981.  75 Do’a-do’a Rasulullah. -. Bandung.
 
Comments

Popular posts from this blog

Doa setelah sholat hajat arab latin dan artinya mustajab

Do'a Ba'da Sholat Hajat Gambar @pixabay Bismillahirrahmaanirrahiim, Alhamdulillah wa sholatu wa salaamu 'alaa Sayyidinaa Muhammad wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain...  Berikut adalah  doa setelah sholat hajat Arab Latin dan artinya  :

Sesungguhnya Amal Perbuatan Itu Tergantung Niatnya

Sesungguhnya amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya  Gambar @ pixabay Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahiladzi nasta'inuhu 'umur dunya wad din wa shalatu wa salamu 'alal asraafil anbiya'i wal mursalin Sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa alihi wa ashhabihi wa salim, 'amma ba'du, Berikut adalah hadist yang menyatakan bahwa amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, penulis sengaja tulis di sini semoga menjadi pengingat kembali khusus bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi pembaca untuk meluruskan niat sebelum dan dalam beramal;

Do'a Untuk Menghilangkan Kesusahan Hidup

Do'a Untuk Menghilangkan Kesusahan Hidup Gambar oleh Chealwynatvoie @pixabay Bismillaahirrohmaanirrohiim, Assalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh, Innal hamdalillah wa sholatu wa salaamu 'alaa Sayyidinaa Muhammad shalaallahu 'alaihi wa salaam. Wa ba'du, Berikut adalah do'a yang bisa dipanjatkan untuk menghilangkan kesusahan dalam hidupatau  saat kita sedang menghadapi kesulitan dalam hidup;