Tuesday, May 20, 2014

Do'a Hendak Tidur

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah wasyukur lillah, washalatu wasalamu 'alaa Sayyidina Muhammadin shalallahu 'alaihi wa salam wa 'alaa alihi wa shahbihi wasalam, wa ba'du,

Berikut adalah do'a hendak tidur;اللهُمَّ بِسمِكَ أَحيَا وَ أَمُوت

Alla>huma bismika ahya< wa amu>t


Wahai Allah, dengan menyebut Nama-Mu hamba hidup dan mati (H.R. Abu Daud 5049 dari Abu Hudzaefah, Muslim 1897 dari Al-Barro).*
*Sabda Rasulullah saw : “ Apabila engkau akan tidur  ambillah wudhu dan tidurlah ke sebelah kanan (H.R Abu Daud dari Al-Barro).

اللهُمَّ أسلَمتُ نَفسِى إِلَيكَ وَ فَوَضتُ أَمرِى إِلَيكَ وَ الجَاتُ ظَهرِى إِلَيكَ رَهبَةً وَ رغبَةً إِلَيكَ لاَ ملجَأ وَ لاَ مَنجَأ مِنكَ اِلاَّ إِلَيكَ ,اَمَنتُ بِكِتَابِكَ الذِى أنزَلتَ وَ نَبِيِّكَ الّذِى اَرسَلتَ.

Alla>huma aslamtu nafsi> ilaika wa fawad}tu amri> ilaika wal ja>tu zahri> ilaika rahbatan wa ragbatan ilaika la> malja’a wala> manja’a illa ilaika, amantu bikita>bika alladzi> anjalta wa nabiyyika alladzi> arsalta.


Wahai Allah aku pasrahkan diriku kepada Mu, dan aku pasrahkan segala urusanku kepada Mu, dan aku pasrahkan kekuatanku kepada Mu, karena aku takut dan memohon (berharap) kepada Mu, tidak ada tempat perlindungan, dan tempat pelarian selain kepada Mu, aku beriman kepada kitab yang telah diturunkan oleh Mu, dan aku beriman kepada Nabi Mu yang telah di utus  oleh Mu. (H.R. Bukhari 4/99, Muslim 1896, dan Abu Daud 5046 dari Al-Barro bin ‘Aazib).


Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu'alam bishawab. Wasalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Daftar Pustaka :- Abdullah, H.E. 1981.  75 Do’a-do’a Rasulullah. -. Bandung.
 

No comments:

Post a Comment